tiistai 5. helmikuuta 2013

Miljöplanerare: Skoltrött?

Under mina 3 ½ studieår, har det hänt mig från och till. Under mitt andra miljöplanerarår övervägde jag att bli  frisör istället. Då skulle jag åtminstone kunna glädja mina närmaste (med förmånlig klippning och färgning). Som tur nöjde jag mig inte med att glädja enbart dem. Jag vill glädja hela världen och jag vill göra det genom att människor känner att de varje dag har en betydelse. 

Jag tror att...
...vi som är oroliga för vårt samhälle är lyckligast då vi känner att vi har en betydelse av utvecklingen i samhället.

Som tur... 
...har vi en betydelse. Med våra dagliga val gör vi hela tiden skillnad; väljer vi att sortera eller inte, väljer vi bussen eller bilen, väljer vi second hand eller inte. 

Dessutom kan vi...
...göra mycket mera! Vi kanske märker att våra dagliga val inte medför en tillräckligt stor effekt. Faktum är att det då krävs det en störra arbetsinsats. Vi kanske inte lyckas första, andra eller tredje gången. 

Som tur...
...kan vi lyckas efter den tionde gången! Vi måste lära oss att inte vara rädda för att misslyckas. Samma regel gäller här som alltid förr: Vi lär oss av våra misstag. 


Vi måste bara...
orka stiga upp och fortsätta försöka. 

Allianssis klimatdelegat Alviina Alametsä pratade till undgomarna under Miljöaktionsdagarna i Virdois förra helgen. Hon medgav att det inte alltid är lätt att försöka om och om igen. Samhällets krav på konstant ekonomisk tillväxt kan suga ur ens motivation efter n:te försöket och det känns att hoppet sinar. Hon berättade då en sann historia om hur kravet på ekonomisk tillväxt har fått ge vika för det som är etiskt rätt. 

Innan slaveriet på 1800-talet förbjöds bidrog det störst och mest till den ekonomiska tillväxten. Då fick den ekonomiska tillväxten ge vika för det etiskt rätta. 


Fältbiologerna från Sverige pratade under helgen om Ojnareskogen på Gotland. De påminde oss om att inte kräva mera hjälp och ansträngning av andra än de för tillfället vill och kan. Då resulterar det i att de återvänder igen och hjälper mera än tidigare!  

Det är helt okej att vara skoltrött ibland. Det är nämligen då som man är i processen att hitta driven igen: att stiga upp och fortsätta vidare. Då spelar det ingen roll om man får en 1 eller 2 i statistisk analys eller vattenrening, bara man återfunnit motivationen igen. Efter 3½ år har jag större motvation än tidigare! Den beror inte på studierna, utan pga. min frivilliga arbetsinsats på Miljöaktionsdagarna, där jag träffade en massa människor som påminde mig om varför jag i första hand ville studera miljö. 

Jag fick även goda tips på möjliga praktikplatser. De skriver jag om litet senare! :)

Good luck for now! :)


Klimatdelegat Alviina Alametsäs blogg (på finska)
Fältbiologerna i Sverige
Bilder: Walt Disneys Alice i Underlandet

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti