torstai 1. toukokuuta 2014

Förbundskongressen på Haltia

Jag vet att vi kunde ha tagit kollektiv trafik. Men vi tog bilen. Åtminstone var vi två. Jag gick där staketet var lägst, dvs. den snabbaste och enklaste rutten till Natur och Miljös förbundskongress på Haltia i Noux, Esbo.

Jag och Johanna hade anmält oss till kongressen som representanter för Raseborgs Natur och Miljö. Mötet började försenat på söndagmorgonen, ca 9:30, men då hann man åtminstone hälsa på några bekanta och obekanta. Bland de bekanta är åtminstone kanslisten Madeleine nämnvärd, liksom Jonas som är bekant från Miljöaktionsdagarna 2013. Båda nämnvärda och uppskattade: kanslisten får jobba hårt i organisationen och är ett riktigt solsken, medan Jonas är pigg och entusiastisk för det frivilligarbete han gör i Jordens vänner och Natur och Miljö (kanske jag eventuellt glömde någon organisation?).

Johanna representerade Raseborgs Natur och Miljö rf. på Förbundskongressen.
Kongressen hölls på Haltia i Noux, Esbo. 
Stackars Johanna tillfrågades genast om hon kunde fungera som protokolljusterare och rösträknare. Hon måste klart se ut som om hon är duktig och pålitlig (vilket hon också är J). Jonas valdes till ny styrelseordförande för Natur och Miljö. Grattis Jonas till ordförandeskapet! Även några nya styrelsemedlemmar på förslag att väljas in, däribland undertecknade. Den tidigare ordföranden Mili blev belönad för sina ordförandeår med Heikki Willamos fototavla ”punkkare”, dvs. tofsmesen. Superfin!

Utöver mötesförfarandena fick vi ta del av restaurangens lunchbord och Haltias utställning. Utställningens fotografier var fina och lunchbordets efterrättsbord med chokladfontän utsökt. Haltia med närmiljö var vackert i solljuset. Man tyckte att det inte alls vore dumt att besöka naturstigarna någon annan söndag (bilfärden från Karis gick under 1h). Haltia är en intressant byggnad, något slags ekoarkitekturiskt objekt. Med min bakgrund fastnade min kritiska blick dock på avloppsarrangemangen. I en sådan ekobyggnad, kunde man väl ha kunnat i planeringen och TILLÄMPNINGEN omfattat torrtoaletter istället för vattenklosetter. Minuspoäng för vattenklosetterna. Men för Haltias del måste jag ännu försvara deras goda val av arbetare. Heini, bekant från miljöplanerarutbildningen, har fått jobb där och passar utmärkt in i ekomiljön där (grattis!). Välj miljöplanerare! :)

Natur och Miljö
Några förhoppningar om mitt kommande styrelsearbete på Natur och Miljö. Jag hoppas att det blir spännande. Jag hoppas det blir utmanande. Jag hoppas på lärorika erfarenheter som ger mig ännu mera belägg för att kunna jobba effektivt och målinriktat med miljöarbete. Och jag kommer att åka till mötena enbart med kollektiva trafikmedel (fingers crossed).     


Henna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti